Đăng ký nhập học

Bệnh tự kỷ ở trẻPhương pháp dạy trẻ tự kỷtrường dạy trẻ tự kỷNhận biết trẻ tự kỷtrung tâm dạy trẻ tự kỷ trẻ tự kỷ

Phương pháp dạy trẻ tự kỷ mới nhất ABA

Gần đây, TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC Johnny Matson và các đồng nghiệp của mình đã công bố gần 550 các công trình nghiên cứu chứng minh hiệu quả của phương pháp dạy trẻ tự kỷ ABA khi áp dụng can thiệp cho những người mắc chứng tự kỉ.

                              Phương pháp dạy trẻ tự kỷ mới nhất ABA

                                                          *****************
Gần đây, TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC Johnny Matson và các đồng nghiệp của mình đã công bố gần 550 các công trình nghiên cứu chứng minh hiệu quả của phương pháp dạy trẻ tự kỷ ABA khi áp dụng can thiệp cho những người mắc chứng tự kỉ.
Phân tích ứng dụng hành vi (ABA) là gì?
Phân tích hành vi là một phương pháp dạy trẻ tự kỷ, tiếp cận khoa học nhằm hiểu rõ hành vi của một chủ thể.
Phân tích ứng dụng hành vi (ABA) được xem như là việc sử dụng phương pháp phân tích hành vi và dựa trên các kết quả nghiên cứu để thay đổi tích cực các hành vi quan trọng có ý nghĩa xã hội. Tự kỉ chỉ là một trong số nhiều địa hạt có thể ứng dụng thành công phân tích hành vi. 
Ứng dụng (Applied)- các nguyên tắc được ứng dụng cho những hành vi quan trọng mang tính xã hội.
Hành vi (Behavioral) – dựa trên các lý thuyết khoa học về hành vi.
Phân tích (Analysis) – sự tiến bộ được lượng hóa và từ đó có những thay đổi về can thiệp. 
ABA và tự kỷ
TS Ivan Lovass, một nhà tâm lý học, đã lần đầu tiếp áp dụng tiếp cận ABA cho người mắc chứng tự kỉ, tại khoa Tâm lý học, Trường Đại học California, Los Angeles vào năm 1987. 
Ý tưởng của Lovass là thông qua phương pháp dạy trẻ tự kỷ ABA, các kỹ năng xã hội và hành vi có thể được dạy dỗ, luyện tập, thậm chí đối với những trẻ mắc chứng tự kỉ nặng. Thực tế cho thấy đến thời điểm hiện nay, đây là phương pháp dạy trẻ tự kỷ hiệu quả, can thiệp tốt nhất đối với trẻ tự kỉ.
Các bước tiến hành
1. Đối với mỗi trẻ, ngay khi bắt đầu chương trình can thiệp, trẻ sẽ được đánh giá ban đầu để kiểm tra xem kỹ năng nào trẻ đã có, kỹ năng nào chưa có. 
2. Sau đó, sự lựa chọn các mục tiêu trị liệu đối với từng cá nhân sẽ dựa trên kết quả đánh giá ban đầu. 
3. Nội dung rèn luyện chung cũng như của từng buổi sẽ liệt kê từng kĩ năng trong mọi lĩnh vực (học các học, giao tiếp, xã hội, kiến thức, tự chăm sóc, vận động, chơi v.v). Các kỹ năng này thường được chia nhỏ thành các kỹ năng thành phần và được sắp xếp theo trình tự phát triển, từ đơn gian đến phức tạp.
Các kỹ thuật cần có
________
TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT ÁNH SAO MAI. 
CS1 : Số nhà 69. ngõ 255, Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
CS2: Văn Quán - Hà Đông.
Điện thoại : 0983.889.552 - 0948.458.258- 0985.681.696

 

 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Tiến Sĩ: Đỗ Thị Thảo

0912720496 - 0983889552

Hiệu Trưởng: Đỗ Thị Thường

0948458285 - 0968622900

P.Hiệu Trưởng: Nhữ Thị Lưu

0986088658